Aranytartalék Klub’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Történelmi döntés előtt áll a lakosság

 

A kétharmados többségről – továbbgondolásra ajánlva

 

                                                                                 Kulturalis Kreativok2009

A kétharmados többség: lehetőség!

A lakosság előtt álló lehetőség arra, hogy megbüntesse a politikát és azokat, akik  tudatosan  hülyének nézik őket.

A lakosság a magyarországi 2010-es választásokon történelmi lehetőség előtt áll.

 •  Egy választási kampány sehol sem az igazmondásról, a méltányos beszédről vagy a számon kérhető ígéretekről szól.
 • Egy választási kampány mindenhol a világon a mandátumok megszerzéséről szól.  Gyakorlatilag minden áron és bármi áron.
 • Magyarországon ráadásul – az öszödi  beszédből – az is kiderült, hogy a választási kampány tétje semmivel sem több mint az, hogy a megélhetési politikusok 4 évre zsíros álláshoz és javadalmazáson felüli juttatásokhoz jussanak a közpénzekből.

E tények ismeretében elmondhatjuk, hogy a lakosság történelmi lehetőség előtt áll!

A lakosság a felelőssége teljes tudatában dönthet úgy, hogy kétharmados többséghez juttatja a legnagyobb gyűjtőpártot,

a FIDESZ-t és megerősíti az Eu választásokon méltán meglepetést okozó, radikális nézeteket valló Jobbik-ot.

 

A Jobbik megerősödésének mérlegelése:

 • A gazdasági válság lakosságot érintő folyamatainak a tükrében el kell ismerni, hogy szüksége van Magyarországnak egy bizonyos fokú egészséges nacionalizmusra ahhoz, hogy kompenzálja a politikai elit gátlástalanságát, hozzá nem értését és a lakosságra nézve minden tekintetben rossz irányba befolyásolhatóságát a nemzetközi pénzügyi oligarchia részéről.
 •  A Jobbik radikalizmusa nélkül a politikában és a gazdasági életben ugyanaz  történne  ami eddig.
 •  A szélsőségesek jelenléte nélkül a FIDESZ semmit sem kérne számon az elmúlt évek gaztetteiből.  A szélsőségesek jelenléte a parlamentben a garancia arra, hogy kényes ügyekkel is kénytelenek lesznek foglalkozni.
 •  A Jobbik jelenlétével a Parlamentben megerősödik az ellenzék szerepe.
 • Az ellenzéket alkotók várhatóan tanulmányozzák és megtanulják majd mi is az ellenzék igazi szerepe egy demokráciára törekvő társadalomban.

 

A FIDESZ kétharmados többségének a mérlegelése:

 • A tények szintjén vitathatatlan, hogy a FIDESZ a legnagyobb és gyakorlatilag úgynevezett „mindenevő” gyűjtőpárttá nőtte ki magát napjainkra Magyarországon!

 

 • A bal oldali érzelmű emberek tömegeitől megkezdve a polgári erőkön át egészen a konzervatív beállítottságú lakosságig a FIDESZ körül tömörültek mindazok, akik mérsékelt nézeteket vallanak.

 

 • Ez a tény önmagában is azt garantálja, hogy a lakosság legszélesebb rétegeinek az érdekei képviseletet kapnak a párton belül.

 

 • Ez a tény önmagában is azt garantálja, hogy a lakosság legszélesebb rétegeinek az érdekei, érdekellentétei a párton belül, a belső pártpolitikai csatározások során ütköznek meg egymással és vívják meg a hatalmi harcukat.

 

 • Ez a tény önmagában is azt garantálja, hogy a belső pártpolitikai csatározások nem a nyilvánosság előtt, vagy éppen az Országgyűlés ülésein zajlanak, hanem a színfalak mögött.            

 

 • Ez a tény önmagában is azt garantálja, hogy a konszenzusra törekvés – mint a demokrácia egyetlen elfogadható eszköze – ismert fogalommá válhat a politikában.

 

A fentiek mérlegelésével és az elmúlt évek politikájára jellemző tények együttes figyelembe vételével a józan paraszti ész is felteszi magának a kérdést:

Kell-e félni a kétharmados többségtől?

Először nézzük meg, mire jut a józan paraszti ész, amikor a választ keresi erre a kérdésre.

 • Addig, amíg egy kétharmados többséggel rendelkező kormánytöbbség magára nézve is kötelezőnek tartja és tiszteli az alkotmányt (amellett, hogy változtat is rajta), addig örömmel köszönthető ez a változás.

 

 • Addig, amíg egy kétharmados többséggel rendelkező kormánytöbbség nem megy szembe a demokrácia lényegét jelentő elvekkel és a lakossága szolgálatában áll, semmi ok a félelemre.

 

 • A józan paraszti ész azt mondja, hogy  egy  kétharmados  parlamenti  többséggel  és ezen felül jelentős lakossági támogatással is rendelkező kormánynak már  

elegendő  önbizalommal és legitimitással  kell  rendelkeznie ahhoz, hogy

– akár a magánbanki pénzteremtő rendszer törekvéseivel szemben is –

a  magyar gazdaság beindításához és a lakosság életkörülményeinek a javításához vezető döntéseket hozzon.

 

 • A magyar politikai rendszerben feles többséggel is sok minden átalakítható

 • Az adórendszer, egészségügy, oktatás, nyugdíj, MNB-törvény, a monetáris felségjogok átengedése a magánbanki pénzteremtő rendszernek, a monetáris felségjogok gyakorlásáért járó „honorárium” mértéke, vagyis az a gyakorlat,  hogy  háztartásonként évi 1 millió forintnyi értéket adunk át a magánbankrendszernek azért, hogy gyakorolja a pénzkibocsátás jogát, ami eredendően a közhatalom joga és az államot illeti – csak néhány példa arra mi mindenhez volt már elég az eddigiekben is a feles többség
 • A feles parlamenti többség mindössze arra nem elégséges, hogy az azt kicsikaró politikai erők felelősséget és kötelezettséget érezzenek a lakosság széles rétegeit érintő döntések iránt
 • A feles parlamenti többséget foggal-körömmel és alkukkal kicsikaró politikai erők magától értetődően nem a lakosságban keresik és találják meg a támogatóikat.
 • Ily módon könnyedén elfelejtik mire  kaptak felhatalmazást a választóiktól és a saját jól felfogott érdekükben  azoknak a  szolgálatába  szegődnek, akikben támogatóra lelnek  és akik a mandátumaik lejártáig a legnagyobb valószínűséggel hatalomban is tarthatják őket. 

A fenti szempontokon túl a további szempontok is átgondolásra  érdemesek,  amikor az ember azt mérlegeli valós-e a hatalom jelenlegi birtokosainak félelemkeltő kampánya a kétharmados többség lehetőségével szemben:

 • A saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy a feles többség is elegendő a lakosság életkörülményeit jelentősen megváltoztató döntésekhez.
 • A kétharmados többség azonban ennél többre is elég.
 • Minősített, azaz kétharmados többséghez kötött az alkotmánymódosítás, a kétharmados törvények módosítása, a kormányforma, az államfői hatalom, a választási rendszer megváltoztatása.

 

A FIDESZ gyűjtőpárt!        Big tent or catch – all = mindenevő

A   Fidesz  kétharmados többségével a 258 + mandátummal sokféle, akár minden ideológiai irány és az ezzel járó egészen különböző elképzelések, érdekek, vélemények is megjelennek

és  megfelelő teret kapnak a parlamentben.

Egy gyűjtőpárt esetében a belső erőcsoportok természetesen jól elkülönülnek egymástól.

Ütköztetik az álláspontjaikat, megvívják a hatalmi harcukat és kénytelenek közös nevezőre vagy konszenzusra jutni egymással.

 • Ezek a folyamatok viszont a színfalak mögött, a párt belső berkeiben zajlanak le.
 • A parlament ülésein már az érdemi munka kerülhet előtérbe.
 • Egy gyűjtőpártban – a teljes egyetértés kialakulása nélkül – olyan erő vagy olyan körülmény, amely a kétharmados többséget megkívánó szavazásoknál kényszerítő vagy kötelező lehetne nehezen képzelhető el.
 • A pártfegyelem és a szavazási fegyelem szankcionálhatósága, számon kérhetősége egy gyűjtőpártban szintén csak nehezen juthat érvényre.
 • Egy kétharmados többséget megkívánó döntés megszavazásához pedig minimálisan 258 + 1   mandátummal  rendelkező  képviselő maradéktalan egyetértése és maximális fegyelmezettsége kell.

A teljesség igénye nélkül

az itt összegyűjtött szempontokat is érdemesnek tartjuk összevetni a hivatalos sajtóból felénk áradó  érvekkel amikor választópolgárként elgondolkozunk azon milyen veszélyek fenyegetik a lakosságot a kétharmados többség lehetőségével.

 ♦

 A kétharmados többség (2010-01-22 )

A kétharmados többség a 386 fős parlamentben legalább 258 mandátumot igényel. Ekkora többség  elegendő az alkotmány részleges vagy akár teljes módosításához, azaz például a kormányforma (a politikai intézmények elrendezése és egymáshoz való viszonya) teljes átírásához is, amellyel egy elnöki vagy francia mintára félelnöki rendszer  is létrehozható.

Ekkora többséggel módosítani lehet az úgynevezett kétharmados törvényeket, például a választási rendszert, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat vagy az önkormányzati struktúrát, de akár a parlament működési rendjét is (Házszabály).

Továbbá alkalmas lehet arra, hogy a kétharmaddal egyedül rendelkező politikai erő – fontos: ha ebben a jelölő(k) is partner(ek) – saját döntése alapján válassza meg az ÁSZ és az LB elnökét, az alkotmánybírókat vagy az ombudsmanokat.

A kétharmad elérése egyszerre könnyű és nehéz a magyar választási rendszerben. Könnyű, mert – miután nem arányos választási rendszerről beszélünk – nem kell hozzá az összes szavazásban részt vevő kétharmadának voksa.

De nehéz is, mert a választási rendszer bonyolultsága miatt nem egyszerű.

A 176 egyéni mandátum mellett még minimum 82 listás mandátum kell a kétharmadhoz. Ha azt vesszük, hogy összesen 210 listás mandátum vár gazdára, mindez egyáltalán nem tűnik lehetetlennek.

Árnyalja azonban a képet, hogy ebből a 210-ből minimum 58  mandátum a kompenzációs célú országos listán képződik, ahová körülbelül 80 százalékban az egyéni választókerületekből (és csak 20 százalékban a területi listákról) kerülnek „vesztes” töredékszavazatok.

Ha tehát a Fidesz egyéniben tarol, az országos listáról csak minimális mennyiségű mandátumra számíthat.

Azt a 80 feletti mandátumot tehát alapvetően a területi listáról kellene megszerezni, ahol maximum 152  mandátum vár gazdára.

Ha tehát a Fidesz országos támogatottsága meghaladja az 55 százalékot, a kétharmad szinte garantált.

Csakhogy a területi listás mandátumokat megyénként (+Budapest) osztják ki, s ez újabb nehezen kalkulálható eleme a rendszernek.

tovább – Kulturális Kreativok

 

HAJLÉKTALANOK a budai hegyekben  video összeállítás 26 percben

http://index.hu/video/2009/12/05/hajlektalan_falu_osszes_resz_egyben/

január 27, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , | Hozzászólás

A betegségek megelőzhetők pozitív gondolatokkal

 NINCS ÚJ A NAP ALATT

…a részlet a Mézga család kalandjaiból  nem az elejéről indul, mert innen érdekes!

Mintha csak ma történne… Mintha az alkotók anno már tudtak volna valamit… A H1N1 őrület kapcsán érdemes megnézni ezt a filmrészletet.

http://www.youtube.com/watch?v=MtRJvilGTng#t=6m22s

ELŐZD MEG a BETEGSÉGEKET a POZITÍV GONDOLATAIDDAL!

Ezt a pozitív mondatot alkalmazd mindennap.
Ez ugyanis nagyon erős mondat. Mély meditációs állapotban, pld. elalvás előtt elmondva rendkívül hatékony!

Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok.

Ez az egyetlen mondat mély átérzéssel és nap mint nap elmondva, csodákra képes!
Ezt a pozitív gondolatot az elmének meg kell szoknia, ezért kell elmondanod magadban elalvás előtt minden nap.

Miután az elméd már komolyan veszi a te viszonyulásodat, az agyad elvégzi a természet adta feladatát és lépésről lépésre beindítja a szervezeted öngyógyító mechanizmusait. Hinned sem kell benne. Csak használd ezt a mondatot rendszeresen!

További pozitív gondolatok.  
 • Szemproblémákra: A világ csodálatos, és én örömmel nézem ezt a csodát.
  Szeretlek szemem és köszönöm, hogy nagyszerűen működsz.
 • Szürke hályog: Színes érdekes személyiség vagyok
 • Zöld hályog: Látóterem és látóköröm napról napra kiteljesedik
 • Gyermekeink rövidlátásának gyógyítása: Minden napon újra és újra felfedezed a világ szépségét, és örömmel gyönyörködsz benne.
 • Asztma: Örömmel és szeretettel lélegzem
 • Cukorbaj és hasnyálmirigy: Az élet számomra édes, és tökéletes egyensúlyban vagyok.
 • Pattanásos bőr: Szeretlek, bőröm. Tisztának és erősnek érzem magam.
 • Allergia: Erős és kiegyensúlyozott személyiség vagyok.
 • Dadogás: Örömmel beszélek másokhoz, szeretettel fejezem ki magam.
 • Epekő: Problémáim feloldódnak és megoldható feladatokká válnak.
 • Fogproblémák: képes vagyok határozottan dönteni és döntéseim a javamat, szolgálják.
 • Szív problémák: szeretlek szívem és köszönöm, hogy egész életemben értem dolgozol.
 • Vérnyomásproblémák: lelkem egyensúlyban van magabiztos, vagyok és elfogadom mások személyiségét is.
 • Gyulladásos folyamatok: testemben, lelkemben béke és harmónia uralkodik.
 • Gyermekbetegségek éjszakai szuggesztióval: Biztonságban vagy, szeretünk.
 • Mozgásszervi panaszok: örömmel fejezem ki gondolataimat mozgással és cselekvéssel, szeretlek testem.

Ezeknek a szimbolikus mondatoknak alapjaik vannak.

A gyermekbetegségeknél általában a tudat alatti biztonságérzet hiánya az, ami egy betegséghez vezethet. A felnőtt betegségek zömmel a gyermekkorunk betegségeit nyomják el. A szeretethiányban szenvedő emberek körében a szívbetegség könnyebben kialakul. A gyűlölködésre hajlamos gondolkozás pedig akár rákos megbetegedésekhez is vezethet.

De miért is vagyunk betegek? Teljesen érthetővé válik ezekből a gyógyító és szimbolikus mondatokból. Mindegyiknek a jelentésében ott a negatívja. Csak fordítsd meg a mondatot. Azonnal világossá válik, hogy a mindennapjainkban az erre a tényre oda nem figyelés inkább a mondatok negatív formáját közvetítik nap  mint nap az agy felé. Csak egyetlen példa: a lelkem háborog, nem vagyok magabiztos és nem fogadom el mások személyiségét. Most arra gondolj, hogy ebben az országban mennyien szenvednek vérnyomásproblémáktól.  

Ezek a pozitívan megfogalmazott gondolatok tehát nagyon is fontosak!

Ugyanis minden betegség kialakulásának köze van a külvilághoz.
Köze van az érzelmekhez. Köze van a hozzánk tartozó emberekhez.

Az agyunk szimbolikusan betegszik meg, ezért ugyanúgy, szimbolikusan is kell meggyógyítani.

AZ EGÉSZSÉGED MEGŐRZÉSE illetve HELYREÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN tedd meg azt, hogy vedd komolyan az elméd működését.

 Ezen múlhat életed minden fontos eseménye. Beleértve természetesen a gyógyulásodat is.

 tovább

november 24, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , | Hozzászólás

Amiről tudni kellene mindenkinek

• miért van az egész világ eladósodva (egyre jobban) ?
• miért jelzáloggal terhelt az emberek vagyona, egyre nagyobb százalékban ?
• miért nem képes a politika és az állam (a “demokrácia korában”) az emberek érdekeit képviselni ?
• miért kell egyre többet adózni ? Emellett miért építik le az oktatást, egészségügyet ?
• miért szít a média ellentéteket ? Miért ugranak egymásnak vallások, nemzetek, pártok évszázadok óta ?
• ha mindenki veszít rajta, akkor miért nem tudjuk a dolgokat megváltoztatni ? Vagy talán (indirekt módon) valakik profitálnak ezekből ? Ha igen, hogyan képesek (valós, vagy vélt) érdekeiket az embermilliók (milliárdok) érdekeivel szemben érvényesíteni ?
• talán van valami baj a törvényekkel, aminek következményei ezek ?

IGEN, IGEN, IGEN!

A pénzkibocsátás jogát az állam átengedte a magánbankoknak.
A legfőbb baj forrása, hogy a pénz túlnyomó részét nem az állam bocsátja ki.

A magánbankoknak így jogosítványa van arra, hogy “kölcsön” adjanak olyan pénzt, ami addig nem is létezett, és ezért kamatot szedjenek.

Új pénz hitelfelvételkor keletkezik (nem készpénz, hanem számlapénz, ami elfogadottságát tekintve a készpénzzel ekvivalens: az emberek, cégek és APEH szemében “ugyanolyan forint”). Bár a hitelpénzt a bank teremti (ráírja a hitelfelvevő bankszámlájára, ezzel ténylegesen növekszik a gazdaságban a pénzmennyiség), a hitelpénzért vásárolt eszközért (pl. szekrény vagy lakás) az egész gazdaság fizet a pénz értéktelenedésével.

Ám a pénzteremtés haszna nem az állami költségvetést segíti (ami az adókat csökkentené). Az állam még el is adósodik: kamatra kölcsön kapja azt a pénzt, amit magasabb tartalékráta mellett kibocsáthatott volna, de sajnos (az MNB “jóvoltából”)
az állam helyett magánbankok teremtettek. Ezért az adókból kamatot fizet.
Az állam közpénzből finanszírozott magánpénzbehajtóvá vált.

A pénz túlnyomó részét tehát a magánbankok teremtik (nem az állam): a banki tartalékráta alkalmazása szerint nagy haszonnal “kölcsön” adhatnak addig nem létező pénzt.

Ez az a NAGY BŰVÉSZTRÜKK, amely az állami eladósodáson, az adókon és a fogyasztói árakon keresztül az Ön életét is messzemenően befolyásolja.

lyen feltételekkel az összes vagyon átáramlása (koncentrálódása) elkerülhetetlen, akármennyit termelünk is.
A jelenlegi irány katasztrofális.
A megoldás lehetséges, de csak teljesen más módszerrel, mint azt a legtöbben feltételezik.

Akármennyit termel is a gazdaság szép lassan (illetve egyre gyorsabban) minden vagyon átáramlik azoktól, akik nem teremthetnek pénzt azokhoz, akik a pénzt adósságként áramoltatják ki a gazdaságba.
Az sem menekül meg, aki nem vesz fel hitelt. Az adók és az árak (amikbe beépülve egyre nagyobb hányad a kamatköltség) addig fognak emelkedni, amíg a vagyonuk leamortizálódik: az újonnan termelt vagyon pedig máshoz kerül.

Fontos megérteni, hogy nem túlzásról van szó:
nem azért nem lehet a magánbankok felé az adósságot visszafizetni, mert túl sokat kellene dolgozni hozzá. Akármennyit termelünk, akkor sem lehet.

Ugyanis a hiteltörlesztéskor fogy a gazdaságból a pénz (ha visszafizetnénk az adósságot, nem maradna pénz), ami pedig szükséges a tranzakciókhoz. Mivel pénz a gazdaságba csak adósságként kerül: Ahhoz, hogy a gazdaságból ne tűnjön el a gazdaság vére, a pénz, csak újabb hitelfelvételek árán lehetséges.

Ezt a kegyet az MNB garantálja a magánbankoknak az alacsony tartalékráta által.
A mi kárunkra, vagyis a lakosság kárára!

Ha nem érti meg ezt a trükköt elég sok ember, Ön is el fogja veszíteni az összes vagyonát, befolyását és becsületét (és gyermekei tiszteletét).

Ha viszont sok ember megérti és másokat is megkérdez (a figyelmüket ezáltal felhívja), a helyzet orvosolható (többféleképpen is).

A vagyon koncentrálódik. Ez egy komplex folyamat, ami arra vezethető vissza, hogy a gazdaság és a törvényhozás befolyásolására azoknak van leginkább lehetőségük, akiknek vagyona eleve nagyobb.

Egy “demokráciában” persze a törvényeket úgy kell eladni, hogy a törvények hatásait megbecsülni (modellezni) képtelen többség számára elfogadható (pl. “szociális”) csomagolása legyen a legszélsőségesebben antiszociális törvényeknek is.

Ezért lett a törvényrendszerünk ilyen otrombán komplikált, ellentmondásos, kiskapukkal teli gusztustalan és immorális kupac. A módszereket érdemes alaposan tanulmányozni.
A vagyon koncentrálódása vitathatatlan. Az emberek úgy képzelik, hogy a játéktér alapvetően igazságos, a “pálya nem lejt”.

A valóságban a vagyonszivattyú legfőbb módszere egészen megdöbbentő és igazságtalan, állam által védelmezett immorális magán-pénzteremtési mechanizmus:
A Monetary Fraud Model szemlélteti, hogyan kerül át a pénzteremtésre nem jogosult szereplők összes vagyona a pénzteremtésre jogosultak haszonélvezőihez, akármennyit termel is a gazdaság.

Az adókon és a fogyasztói árakon keresztül Ön akkor is fizeti a semmiből teremtett pénz kamatait, ha maga nem vesz fel hitelt.
Ezért egyre többen veszik észre, hogy “túl sokat költenek” (csak nem veszik észre, hogy mire: az árakba és adókba beépülő, a magánbankok által teremtett pénz kamatára) és zálogosítani kell lakásukat, autójukat, egyéb vagyontárgyaikat.

Termelő vagyona már az emberek nagy részének egyáltalán nincs.

Ne aggódjon, ha a mechanizmust nem értik meg elég sokan, előbb-utóbb Magának sem lesz ! Ha semmit nem tesz a helyzet normalizálására, a gyerekei, unokái szemében egy manipulált ostoba vak lesz, akinek rendelkezésére állt az összes szükséges információ, mégsem tűnt fel, amint a szeme láttára tulajdonítják el a világot a magánpénzteremtés segítségével.

Talán a társadalom az érdemi ügyek helyett a média által bedobott gumicsontokon rágódik ? Ideje lenne az érdemi dolgokkal foglalkozni ?
Mennyit ér meg Önnek, hogy ne veszítse el az összes vagyonát ?

Nincs semmi más, amivel a társadalom ennyit nyerhet;
ha az emberek csak megértik a trükk lényegét (ami nem bonyolult),
a helyzet megoldható!

De magától, vagy a politikától nem fog megoldódni. (A politika jelenleg nem a megoldásnak része, hanem a problémának).

Mit Tehetek – általános
Mit Tehetek – Jogászként
Mit tehetek – Kozgazdászként
MitTehetek – nyugdíjasként
Mit Tehetek – Képviselőként

Ismerje meg a mechanizmust, a tartalékráta lényegét.

http://rrr100.wikispaces.com/

http://tdyweb.wbteam.com/Utolag.php

Drábik interjú részlet:

– Jön a naiv kérdés. Miért nem állít elő a Magyar Nemzeti Bank is pénzt? Minek tartjuk?
– Mert a Nemzeti Banknak ezt megtiltották. A monetáris felségjogot, így többek között a pénzkibocsátás jogát átadta az állam a Nemzeti Banknak, az meg átadta a nemzetközi pénzügyi struktúráknak. A magyar kibocsátású pénzt kivonták a forgalomból. Ma már a Magyarországon használt pénzt kizárólag külföldön állítják elő, majd kamatozó devizaként bocsátják a magyar pénzrendszer rendelkezésére úgy, hogy az MNB egy részét forintruhába öltözteti. Valódi magyar pénz ma már nincs.
– Forinttal fizetek a boltban. Elvileg a deviza alapú hitelünk is forintban egyenlíti ki a lakás vételárát.
– A külföldről idejött deviza az, amit ideiglenesen forintnak neveznek. A forint így a szabad átváltás következtében valójában magas kamatot hozó euró és dollár. A forintot egyelőre tartják, mert szabadon tudják rángatni. Ma Magyarországon azt mondják, hogy be kell vezetni az eurót. De miért kellene bevezetni, mikor régesrégen be van vezetne? Mondjon olyan dolgot, amit euróért nem tudok megvenni? A helyes meghatározás az, hogy a forint nincs egyelőre még kivezetve.
– Akkor az árfolyamnyereségen nyerészkednek a bankok?
– Persze. Akkor mondanak le a spekulációról, amikor azokat a bizonyos maastrichti feltételeket teljesítjük, vagyis a költségvetés éves hiánya nem lesz több a GDP 3%-ánál, az államadósság nem lesz több a GDP 60%-ánál. Akkor lemondanak arról, hogy a forint ellen tetszőlegesen vezessenek spekulációs támadásokat. Például Dánia most nemzeti összterméke két és félszereséig eladósodott, mégsincs pánik, a dánok amúgy is elég kemény nemzet.
– Akkor mire jók ezek a kritériumok?
– Ha valaki ezeket teljesíti, akkor a spekuláns más vonatkozásban jut jelentős előnyökhöz, és így az ő helyzete hosszú távon megszilárdul.
Forrás:
http://www.ingatlanmagazin.com/9082/Giga_bukta_A_25_milliard_dollaros_IMF_hitel_nem_is_letezik_video

http://www.ingatlanmagazin.com/9104/Miert_parkol_4000_milliard_a_nemzeti_bankban_ha_a_gazdasag_haldoklik

szeptember 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Hozzászólás

Várunk szeretettel az Aranytartalékon!

Az Aranytartalék nem más, mint egy közösségi oldal, ahol a kedved szerint berendezkedhetsz. Élvezheted a teljes szabadságod és az anyagi függetlenséged eszközeire is rátalálhatsz. Ha akarsz… 

 • Megszerkesztheted a saját profilod.
 • A blogodban bemutathatod a munkád, a vállalkozásod és mindazt, amivel foglalkozol.
 • Feltölthetsz fotókat, videókat
 • Bővítheted az emberi, a baráti és az üzleti kapcsolataidat
 • Csoportot hozhatsz létre és csoporthoz csatlakozhatsz
 • A főoldalunk középső rovatában a kedvedre válogathatsz az aktuális és a legújabb online kereseti lehetőségek között
 • A főoldalunk rss csatornáin elolvashatod a gazdasági híreket, találsz verseket, linkajánlót.

Az Aranytartalék hirdetési oldalán pedig ingyenesen és hatékonyan hirdethetsz számtalan érdekes kategóriában.

Várunk szeretettel, ha szükséged van az életedben egy saját aranytartalékra! Szánj időt arra, hogy elolvasod a kínálatunkat.

Mindazt, amit hasznosítasz az oldalról a saját javadra – soha és senki nem veheti el tőled. Mi arra törekszünk, hogy az általunk is megbízhatónak ítélt online lehetőségek menüjét eléd tálaljuk.

Nálunk megtudhatod magadról, hogy közel állsz-e pld. a Kulturális Kreativok  gondolatvilágához.

Arról is tudomást szerezhetsz, mi folyik a világban a pénzügyi és gazdasági válság kapcsán…

 

Ha pedig gyémántfedezetet szeretnél tenni a saját munkáddal megkeresett pénzed mögé,  ne vágj bele egyedül!       A Canadian Diamond Traders , általunk optimalizált csoportjában Team munkában dolgozunk. A Teamben az üzleti sikerhez nélkülözhetetlen két ajánlást lehetséges a 3. ciklusban teljesíteni. Így azoknak is segítséget nyújt a Team, akiknek nehézséget okoz közvetlen munkatársakat csatlakoztatni.  Tarts velünk, dolgozzunk együtt a biztos jövőképünk kialakításán. Kulturális Kreativok Team (CDT program) E-mailben teheted fel a kérdéseidet a CDT programmal kapcsolatban: kulturaliskreativok5@gmail.com

augusztus 12, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , | Hozzászólás

Aranytartalék – Hirdess Hatékonyan

MultiAPRO.com ARANYTARTALÉK

Számtalan kategóriában teheted közzé az aprohirdetéseidet ingyenesen.

Arra kérünk, 18 éven felüli tartalmakat ne tölts fel, mert nem szeretnénk megbántani a törlésével. Köszönjük a megértésedet.

Itt elmondhatod a közérdekűnek tartott híreidet is. Ha arra érdemesnek találjuk – meghosszabbítjuk vagy éppen kiemeljük.

Dolgoztasd meg a fantáziád és tudasd velünk milyen szolgáltatást vezessünk be az érdekedben…

aranytartalek.multiapro@gmail.com

augusztus 12, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Hozzászólás

Mi a Me2everyone?

Mi a  Me2everyone?

A me2everyone átalakítja az életed.    A következő generáció társadalmi/gazdasági körülményeihez biztosít neked kedvező feltételeket.

A Me2everyone 2012-re egy olyan hely lesz, amit a világon mindenki ismer majd és mindenki tudni fogja, hogy ebben a virtuális világban megteremtheti a mindenkori jövedelmét illetve a kedve szerint részesedhet valamennyi lehetséges bevételi forrásból a jövő üzleteiben.

A M2e New World – folyamatos fejlesztése 2012-ig ütemezett és a 3D-s világba vezet.

Aki most, 2009-ben regisztrál ingyenesen a portálra, a virtuális világot üzemeltető cégben tulajdoni részvénycsomagot szerez.

Folyamatosan vizsgálják az új lehetőségeket és bevezetik az új fejlesztéseket. Jelenleg az 1.5béta verzió működik.

Az ingyenes regisztráció után készíthetsz saját profil oldalt, kereshetsz a tagok között, feltölthetsz képeket, stb.

A következő fejlesztésnek köszönhetően chat, bolt, játék, watch cool videók állnak majd a rendelkezésedre. Létrehozhatsz majd fénykép vagy művészeti galériát, indíthatsz saját virtuális újságot.

Vásárolhatsz majd virtuális házat, alkalmazhatod a környezetvédelmi eszközöket, amelyek majd a valóságban is a szolgálatodra lehetnek.

Pénzt kereshetsz a saját online boltodban, vásárolhatsz üzleti részesedést bárhol a virtuális világban… Több száz, több ezer valós világ euró, font vagy dollár összeget kereshetsz meg.

        A me2e világába a regisztráció a világ minden országából ingyenes. Klikk ide!

A bejövő oldalon a lap alján klikkelj az utolsó rovatban a Registration feliratra.

A regisztrációdhoz szükséges adatok: Vezetéknév, Keresztnév

E-mail cím (lehetőleg GMAIL)

A jelszavad pedig 6-12 karakter lehet. Egy számot is kell tartalmaznia!

Írd be az oldalon látható ellenőrző kódot az üres ablakba.

A folytatáshoz tegyél pipát a kis négyzetbe egyetlen klikkel.

Majd CLICK TO REGISTER

________________________________________________

Az e-mail címedre kapsz egy igazolást. Ez után a főoldalon tudsz majd bemenni a saját belső me2e irodádba.

http://www.me2everyone.com

A bejövő oldalt vidd ki jobbra a lap széléig. Így válik láthatóvá egymás alatt a két kis ablak a bejelentkezésedhez. A felsőbe írod be az e-mail címed. Az alsóba pedig a jelszavad.

____________________________________________________________________

A saját belső irodádban a bal oldali felületen a fejlécekre klikkelve tudod elolvasni az új híreket, megnézni a részvényeidet… Merthogy az ingyenes regisztrációddal résztulajdonosa leszel a portált működtető vállalkozásnak! Jelenleg 2000 db Shared jár a saját regisztrációdért és 5000 db Shared jár a közvetlen meghívottjaid után.

_________________________________________________________________________

Sok sikert és szép jövőt kívánunk! Kaptál egy jó tippet! Élj vele!

beefreeclub@gmail.com    0036 70 2419568

Hello Friend: If you are looking for something really good in 2009: something that changes your view on the world, then you really have to spend just one minute and look at this website. Membership is free and every member automatically becomes a shareholder in me2everyone Limited. This is an excellent chance for you to make some real progress in 2009 and beyond! Please don’t miss it. FREE TO JOIN

február 7, 2009 Posted by | Távmunka mindenkinek | , , , , | Hozzászólás

Capicon Group – már nem a kedvencünk!

FIGYELEM!    Mint utóbb bebizonyosodott, a Capicon Group egyszerűen egy MLM rendszerben működő web áruház!

Havi 15000 HUF kötelező vásárlással és azzal a beépített fékkel, hogy bármikor elvesztheti a tag a teljes alsóvonalát!

Ezt a szabályozást 2009. május 1.-én vezették be.

__________________________________________________

A fentiek ismeretében egyértelművé vált, hogy a Capicon Shop – Capicon Group mindössze egy egyszerű MLM rendszer amiben semmi újszerű és semmi jövőbemutató nincs.

Így természetesen már nem illik bele az Aranytartalék Klub által preferált ajánlatokba.

______________________________________________________

Amikor 2009.02.05.-én közzétettük, még az itt leírtak voltak a mézesmadzag….

Ugrottunk is rá kb 8000-en az országban…. A csalódott emberektől elnézést kérünk…

CapiconShop                           Ajánló neve: …………….

A CapiconShop egy olyan webáruház, ahol fogyasztó és leendő munkatárs egyaránt ingyenesen regisztrál. Csak klikk a linkre és írd be az adatlapra az ajánló nevéhez: ……

A CapiconShop rendszeréből az ország bármely szegletében olcsón és magas minőségben megvásárolhatóak a napi alapvető fogyasztási cikkek.

Az élelmiszertől megkezdve minden, ami a napi életvitelhez nélkülözhetetlen. A házhozszállítás pedig megkíméli a családot a benzinköltségtől. Persze további előnye, hogy csak annyit költesz amennyi szükséges. A polcokon sorakozó akciós ajánlatok nem bírnak rá további felesleges költekezésre.

CapiconGroup    

A CapiconShop vár téged a munkatársaként is. Ha a címre klikkelsz, a bejövő oldalon egy érdekes prezentációval várunk. Mielőtt arról döntenél, hogy teljesen ingyenesen, költségmentesen és mindenféle anyagi kockázat nélkül a munkatársunkká válsz, mindent elolvashatsz és megtanulhatsz amit a sikeres munkavégzésedhez nem árt előre tudni.

Ez a korrekt és mindenre kiterjedő tájékoztatás átfogó képet ad arról miben különbözik a CapiconShop a megszokott MLM rendszerektől vagy web áruházaktól. Mi az amiben mást és mi az amiben többet nyújt, hogy a tényleges távmunkában megtaláld az anyagi forrásaidat a majdani megélhetésedhez.

Ne halogasd, Klikkelj ide! az ajánló neve: …..

Miért most regisztrálj be és miért ne halogasd? Hiszen ráérsz dönteni…

Mert ha ebben a pillanatban regisztrálsz, ebben a pillanatban foglalod el a téged megillető örökös helyedet az ….. vásárlói csoportjában!

Miután megismered a CapiconShop működését magad is belátod: a gyorsaságod bizony sok pénzt generál a pénztárcádba. Az  utánad regisztráló tagok ugyanis már a te személyes vásárlói csoportodat is automatikusan növelik.

Ezt az előnyt kihagyni szerinted okos döntés?

február 5, 2009 Posted by | Távmunka mindenkinek | , , , , , , , , , , | Hozzászólás

Hello World

Aranytartalék – ez az aminek minden háztartásban, minden vállalkozásban ott kell lennie a napjainkban is.

Ma már nem egy sarokban, vagy a sublót mélyén……..

Inkább az éppen idejében kiaknázott és a jövőt is magában rejtő lehetőségeinkben.

Ilyen lehetőségeket kutatunk fel és – amelyik minden elvárásunknak megfelel -, a figyelmedbe ajánljuk a Klubban.    Válogass a kedvedre!

Amelyik tetszik, ott regisztrálj be. Vedd igénybe a Google Translate vagy bármely más fordító program segítségét. Tanuld meg a fordítóprogramok használatát – hidd el, a javadra fog válni!

Ha pedig közösségi segítségre van szükséged, csak írj nekünk e-mailt. Vannak csoportos programjaink! Ahol az egész csapat segít neked. A segítséget majd akkor viszonozod az akkori újoncaink felé, amikor te már sikeres lettél és megtanultál pénzt is keresni.

E-mail címünk: aranytartalek@gmail.com

Aktuális linkjeink:

http://www.ctc.hu/reg.php?r=346

http://www.me2everyone.com/55250

http://www.nmcteamonline.com/varsi1

http://www.wasserausluft.de/ref.php?user=beefreeclub

 

 

tovább az Aranytartalék Portálra…

január 27, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Hozzászólás

Hello world!

Welcome to Aranytartalék Klub’s Blog.

Üdvözöllek az Aranytartalék Klub Blogjában.

Igyekszünk olyan lehetőségeket közzétenni itt a blogban amelyek alkalmasnak látszanak:                                   akár  jövőképalakító, második jövedelem, vagyonépítő vagy épp aranytartalék célokra.

A szabadság, a pénz, az anyagi függetlenség felé vezető út nyitva áll  Rálépni viszont könnyebb, ha nem vagy egyedül!

Tarts velünk!  Rendezkedj be a portálunkon. Tudd meg, hogy te is Kulturális Kreativ ember vagy-e. Aki azt hiszi, egyedül van…

Várunk szeretettel az Aranytartalékon! KLIKK IDE!

E-mail címünk: aranytartalek@gmail.com

 

január 27, 2009 Posted by | Uncategorized | 1 hozzászólás